Facadestillads

Facadestillads kaldes også let stillads eller reparations stillads.

Det er typisk klassificeret som klasse 3, hvilket vil sige at maksimal belastning er 200 kg/m2.

Stilladset vil typisk have en platformbredde på 65 cm, men kan udbygges med konsoller der kan øge platformbredden med op til 1,3 m.

Let facadestillads bruges typisk til renoveringsopgaver som maling/udskiftning af vinduer og renovering af tage.

Til dette gør man brug af konsoller, der også kan placeres i individuel højde, f.eks. ved underkant af vinduer. Derved opnås bedste arbejdsstilling.